با ما در تماس باشید

هر نام تجاری به ارزش هایی پایبند است که در گذر زمان و حوادث روزگار تغییر نخواهد کرد. ارزشی که فروشگاه ما به آن پایبند است در زیر آورده شده است:
با تامین پوشاک تیم های نامدار دنیا، راه اندازی فروشگاه هایی در تمامی کشورها و جهانی شدن، برای بازگرداندن اعتماد به نفس ملی ما ایرانیان تلاش خواهیم کرد.


دفتر کار

آدرس:شهر مشهد، آزاد شهر ، بلوار میرزاکوچک خان شمالی`{`استقلال 7`}` ، خیابان میرزاکوچک خان37`{`بیهقی40`}` ، پلاک 0 ، طبقه سوم - امامت 34 ، پلاک 38/2 ، زنگ وسط

همراه: 09153200630

تلفن: 5136075134

کد پستی:9188787966

ایمیل: info@fitnetstore.shop