• آمــیــنــو_ 1000عددی

  0 out of 5

  تامین پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری بدن .
  ایجاد تعادل ازتی مثبت .
  افزایش سنتز بافت های عضلانی .

  قرص طعم دار ( ٣ عدد در روز ) – ١۰۰۰ عددی
  IRC : ١٣٨١١۴۰٨٩۶٢٣۴٣۵۰
  GTIN : ۶٢۶٣٢۶۰٩۰۰١١٢

  ریال۴,۶۰۰,۰۰۰
 • آمــیـنــو_ 300 عددی

  0 out of 5
  تامین پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری بدن .
  ایجاد تعادل ازتی مثبت .
  افزایش سنتز بافت های عضلانی .
  قرص ( ٣ عدد در روز ) – ٣۰۰ عددی
  IRC : ۶۰۴۴٨۴۶٣۴٧۰۴۴۵۵۶
  GTIN : ۶٢۶٣٢۶۰٩۰۰١١٢
  ریال۲,۳۰۰,۰۰۰
 • آمیـــنو وی_150 عددی

  0 out of 5

  آمینـــو وِی ویثــر ترکیبـی از اسیـدهای آمیـنه ضروری و اسیدهای آمینه شاخه دار ( لوسین، ایزولوسین و والین) (BCAA) بوده که به دلیل جذب سریع، به سرعت تأمین مجدد پروتئین هایی که در حین ورزش تحلیل رفته اند، کمک می کند و باعث بازسازی بافت های عضـلانـی می گردد. آمینـــو وِی ویثــر ، قابلیت افزایش سنتز پروتئین ها و در طی آن تحریک بدن به عضله سازی و افزایش حجم را داراست .

    150 عددی
  شماره پروانه بهداشتی ساخت (IRC):۹۹۰۵۰۶۶۸۹۹۱۶۵۹۶۸
  ریال۱,۳۵۰,۰۰۰
 • آمیـــنو وی_375 عددی

  0 out of 5

  آمینـــو وِی ویثــر ترکیبـی از اسیـدهای آمیـنه ضروری و اسیدهای آمینه شاخه دار ( لوسین، ایزولوسین و والین) (BCAA) بوده که به دلیل جذب سریع، به سرعت تأمین مجدد پروتئین هایی که در حین ورزش تحلیل رفته اند، کمک می کند و باعث بازسازی بافت های عضـلانـی می گردد. آمینـــو وِی ویثــر ، قابلیت افزایش سنتز پروتئین ها و در طی آن تحریک بدن به عضله سازی و افزایش حجم را داراست .

  375 عددی
  شماره پروانه بهداشتی ساخت (IRC):۹۹۰۵۰۶۶۸۹۹۱۶۵۹۶۸
  ریال۲,۶۳۰,۰۰۰