گـلــوتـامــیــن_ 400 گرمی

ریال۱,۹۰۰,۰۰۰

به تاخیر انداختن خستگی از طریق کمک به حذف آمونیوم
کمک به ذخیره سازی گلیکوژن در عضلات
سرعت بخشیدن به ریکاوری و بازسازی عضلات پس از تمرین و مقابله با هورمون کورتیزول که این هورون باعث فرسایش و تحلیل عضلات می شود.
سیستم ایمنی بدن را که بر اثر تمرینات سنگین تضعیف می گردد را تقویت می کند.

پودر خوراکی طعم دار گلوتامین – قوطی ۴۰۰ گرمی
IRC : ٣٢٣۰۴۰١٩٣۰٢٩۴١۶٩
GTIN : ۶٢۶٣٢۶۰٩۰۰٣٢٧

  • Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “گـلــوتـامــیــن_ 400 گرمی”